Musikakidz Piano-NL

MusikaKidz_logo_Final_ColorV5

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Musikakidz Piano is een muziek- en bewegings- programma voor kinderen vanaf 4 tot en met 7 jaar waarin piano spelen centraal staat. Tijdens de les wordt piano gespeeld en muziek gemaakt met allerlei instrumenten in verschillende stijlen, zoals klassiek en jazz. Ritmische spelletjes, rijmpjes en muziekverhalen zijn ook onderdeel van het programma.

Opeen speelse manier ervaren de kinderen met hun hele lichaam de magische wereld van de muziek. Dit bevordert hun creativiteit en muzikale expressiviteit. Door het zingen, dansen, luisteren naar klassieke muziek en het samen maken van muziek ontwikkelt het kind zich niet alleen muzikaal, maar ook in andere opzichten: sociaal, fysiek, emotioneel, communicatief en cognitief.

Musikakids Piano bestaat uit groeps- en individueel pianolessen. Bijzonder is dat een van de ouders of een begeleider mee doet. Dit versterkt de relatie tussen ouder en kind terwijl de liefde voor de muziek groeit. Muziek maken wordt dan een deel van het familie leven!

Er worden 8 lessen gegeven per cursus plus een fantastische eind recital. Doe je mee?

Mail Raquel @: musikakidz@gmail.com

Musikakidz Peuter- NL

MusikaKidz_logo_Final_ColorV5

IMG_6228

Musikakidz Peuter is een muziek- en bewegings programma, speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen. Het is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de magische wereld van de muziek.

Door zingen, dansen en het samen maken van muziek, ontwikkelt het kind zich niet alleen muzikaal maar ook in andere opzichten: sociaal, fysiek, emotioneel, communicatief en cognitief. In de les ervaren de kinderen muziek met hun hele lichaam, wat hun creativiteit en expressiviteit bevordert.

Tijdens de les wordt met allerlei instrumenten in verschillende stijlen muziek gemaakt, zoals klassiek en jazz. Ook zijn er ritmische spelletjes, rijmpjes en muzikale verhalen. Termen zoals ‘glissando’, ‘forte’ en ‘staccato’ worden geïntroduceerd en ervaren. We zingen zowel internationale als bekende Nederlandse kinderliedjes.

Een ouder of begeleider doet mee in de les. Op deze manier wordt de band met het kind sterker, en groeit de liefde voor de muziek. Muziekmaken wordt zo een deel van het familieleven!

De lessen worden gegeven aan de hand van een thema dichtbij de wereld van kinderen zoals in bad gaan, het weer of de kinderboerderij. Er worden 9 lessen gegeven per cursus, inclusief een Music Party. Doe mee!

Contact Raquel op:

musikakidz@gmail.com

Musikakidz Baby -NL

MusikaKidz_logo_Final_ColorV5   Baby

Voor baby’s tot 1,5 jaar oud

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Musikakids Baby is een muziek- en beweging’s programma, speciaal ontwikkeld voor baby’s tot 1,5 jaar oud, dat bedoeld is om baby’s en hun ouders of begeleider kennis te laten maken met de magische wereld van de muziek.

Door het zingen, dansen en het samen maken van muziek ontwikkelt het kind zich niet alleen muzikaal, maar ook in andere opzichten: sociaal, fysiek, emotioneel, communicatief en cognitief. In de les ervaren de kinderen muziek met hun hele lichaam, wat creativiteit en muzikale expressiviteit bevordert.

Tijdens de les wordt met allerlei instrumenten muziek gemaakt in verschillende muziek stijlen, zoals klassiek en jazz. Ook zijn er ritmische spelletjes, rijmpjes en muzikale verhalen. Termen zoals: ‘glissando’, ‘piano’ en ‘staccato’ worden geïntroduceerd en ervaren. Er zijn ook speciale ‘mama en ik’ tijd. Wij zingen zowel internationale als bekende Nederlandse kinderliedjes.

Een ouder of begeleider doet mee in de les. Op deze manier wordt de band met het kind sterker, en groeit de liefde voor de muziek. Muziekmaken wordt zo een deel van het familieleven!

De lessen worden gegeven aan de hand van een thema dichtbij de wereld van kinderen zoals in bad gaan, het weer of de kinderboerderij. Er worden 9 lessen gegeven per cursus, inclusief een Music Party.

Doe mee!

Geef je je op:

Mail Raquel op: musikakidz@gmail.com

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Musikakidz Piano- Big Kids

MusikaKidz_logo_Final_ColorV5

Piano-Big Kids

IMG_8198

Musikakidz piano- Big Kids is een muziek programma waarin piano spelen centraal staat. Tijdens de les wordt piano gespeeld en muziek gemaakt met ritmische instrumenten. Ritmische spelletjes en muzikaal verhalen horen ook bij het programma.

Op een speelse manier ervaren de kinderen de magische wereld van het piano spelen. Dit bevordert hun creativiteit een muzikale expressiviteit. Door te zingen, te dansen, te spelen en het samen maken van muziek, ontwikkelt het kind zich niet alleen muzikaal maar ook in andere opzichten: sociaal, fysiek, emotioneel, communicatief en cognitief.

Musikakidz Piano-Big Kids bestaat uit individuele en groeps- pianolessen. Muzikakidz past PaNiBe muziekleer methodologie aan.

Er worden 8 lessen gegeven per cursus plus een eind recital. Do je mee?

Voor lessen contact Raquel op:

musikakidz@gmail.com