Musikakidz Piano-NL

MusikaKidz_logo_Final_ColorV5

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Musikakidz Piano is een muziek- en bewegings- programma voor kinderen vanaf 4 tot en met 7 jaar waarin piano spelen centraal staat. Tijdens de les wordt piano gespeeld en muziek gemaakt met allerlei instrumenten in verschillende stijlen, zoals klassiek en jazz. Ritmische spelletjes, rijmpjes en muziekverhalen zijn ook onderdeel van het programma.

Opeen speelse manier ervaren de kinderen met hun hele lichaam de magische wereld van de muziek. Dit bevordert hun creativiteit en muzikale expressiviteit. Door het zingen, dansen, luisteren naar klassieke muziek en het samen maken van muziek ontwikkelt het kind zich niet alleen muzikaal, maar ook in andere opzichten: sociaal, fysiek, emotioneel, communicatief en cognitief.

Musikakids Piano bestaat uit groeps- en individueel pianolessen. Bijzonder is dat een van de ouders of een begeleider mee doet. Dit versterkt de relatie tussen ouder en kind terwijl de liefde voor de muziek groeit. Muziek maken wordt dan een deel van het familie leven!

Er worden 8 lessen gegeven per cursus plus een fantastische eind recital. Doe je mee?

Mail Raquel @: musikakidz@gmail.com